GVEMD

Síň slávy semestrálních projektů


Aplikace pro výpočet balistických křivek

Autor: Ondřej Sýkora, 2013, Ke stažení
Aplikace je určena pro výpočet a tvorbu balistických křivek neřízených střel. Po zadání potřebných údajů vypočítá a vykreslí balistickou křivku projektilu do grafu.

Sestrojení cesty pomocí Bézierových splajnů

Autor: Ondřej Ryška, 2013, Ke stažení
Předmětem hry je přemístit vozidlo z bodu A do bodu B. Na začátku musí hráč pomocí Bézierova splajnu sestrojit silnici mezi těmito dvěma body. Snahou je sestavit co nejkratší cestu s co nejmenším počtem prudkých zatáček a projet ji vozidlem v co nejmenším čase.

Editor 3D těles tvořených křivkami

Autor: Tomáš Burda, 2013, Ke stažení
Základní myšlenkou aplikace je editace 3D těles záměnou hran původně tvořených úsečkou za křivku. Kromě editace křivek aplikace umožňuje změnu barevného osvětlení tvořeného několika bodovými zdroji světla. Výsledný 3D model je možné exportovat jako obrázek.

Cannon

Autor: Václav Luštěk, 2013, Ke stažení
Cílem hry je s použitím deseti kotevních bodů (+2 kotevní body pro start - kanón a cíl - terč), které jsou spojeny interpolační křivkou, vytvořit cestu tak, aby se vystřelená koule dostala k cíli bez kolize se zdmi.


Aplikace


Voronoiův diagram

Autor: Jiří Bůžek, 2013, Ke stažení
Aplikace vykreslí Voronoiuv diagram ze zadané množiny bodů.